Η Φιλοσοφία μας

Όταν οι άνθρωποι συνεργάζονται με τον πλανήτη:

Αναγνωρίζουμε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν πολύτιμες γνώσεις, δεξιότητες και ιδέες που μπορούν να συνεισφέρουν σε μια ομάδα για έναν κοινό σκοπό και πιστεύουμε ότι έχουν το δικαίωμα και τις δυνατότητες να γίνουν ενεργοί πολίτες. Θεωρούμε τους ανθρώπους συν-δημιουργούς σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Υπηρεσίες &
Πεδία δράσης

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε αστικά πειράματα για τη βιώσιμη και συμμετοχική ανάπτυξη των πόλεων.

Ενδυναμώνουμε κοινότητες προάγοντας μια κουλτούρα συνεργασίας, κοινωνικής ευθύνης και ενεργούς κοινωνικής συμμετοχής.

Αναλαμβάνουμε συμμετοχικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση πάνω σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα.

Διεξάγουμε έρευνες, συλλέγουμε δεδομένα και αναπτύσσουμε νέες μεθοδολογίες στα επιστημονικά πεδία στα οποία δραστηριοποιούμαστε.

Ο τρόπος λειτουργίας μας

Ο τρόπος λειτουργίας μας

Οι σύγχρονες πόλεις αντιμετωπίζουν πολλές και περίπλοκες προκλήσεις που μπορεί να φαίνεται αδύνατον να επιλυθούν επαρκώς. Στην InCommOn επιδιώκουμε πρώτα να διακρίνουμε και να αντιληφθούμε τη μεγάλη εικόνα των ζητημάτων και στη συνέχεια εστιάζουμε στην επίλυση των μικρότερων προβλημάτων που τα δημιουργούν, κατανοώντας ότι είναι αλληλένδετα.

Η διαδικασία με την οποία λειτουργούμε είναι απλή:

1 Εντοπίζουμε και αναγνωρίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πόλεις

2 Επικοινωνούμε και ευαισθητοποιούμε για τα προβλήματα αυτά

3 Ενισχύουμε πολίτες και ομάδες στη διερεύνηση ενδεχόμενων λύσεων στα προβλήματα αυτά

4 Παρέχουμε επαρκή εργαλεία και πόρους για την εφαρμογή αυτών των λύσεων

5 Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε από κοινού με τις κοινότητες με τις οποίες δουλεύουμε απτές και βιώσιμες λύσεις

6 Υποστηρίζουμε τους πολίτες, παραμένοντας στο πλευρό τους

7 Αφουγκραζόμαστε τις διαρκώς μεταλλασσόμενες ανάγκες της πόλης στις οποίες και προσαρμοζόμαστε και εξελισσόμαστε συνεχώς

Οι άνθρωποι
της InCommOn

H ομάδα της InCommOn είναι διεπιστημονική και ποικιλόμορφη και αποτελείται από επαγγελματίες που έχουν ένα μεγάλο εύρος εμπειριών και γνώσεων, μεταξύ άλλων, στους τομείς της οικολογίας, της μηχανικής, των κοινωνικών επιστημών, της εκπαίδευσης, της επιχειρηματικότητας και της οικοδόμησης κοινότητας.

Ιστορία

2016

2019

Η οργάνωση ιδρύθηκε το 2016 ως ‘Filoxenia International’ από μια ομάδα εθελοντών που είχαν στόχο να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Βόρεια Ελλάδα.

Από το 2016 ως το 2019 υλοποίησε κοινωνικά και στεγαστικά project για πρόσφυγες και κατοίκους της περιοχής, ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση και εστιάζοντας εξίσου σε κοινωνικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά και μακροχρόνια αναπτυξιακά ζητήματα, δουλεύοντας πάντοτε σε ισότιμη βάση μαζί με τους συμμετέχοντες στα project αυτά με στόχο την παραγωγή μακρόπνοων και βιώσιμων λύσεων.

Το 2019, η ομάδα αποφάσισε να αναδιαμορφώσει το πεδίο δράσης της προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των αιτιών που προκαλούν τα αστικά προβλήματα αντί της απλής αντίδρασης στις συνέπειες των προβλημάτων αυτών, μετεξελισσόμενη στην ‘InCommOn – Καινοτόμες Κοινότητες εν δράσει’, η οποία είναι μια οργάνωση που ενδυναμώνει κοινότητες και προάγει την ανάπτυξη δεξιοτήτων από τις ίδιες τις κοινότητες καθώς και την επίλυση προβλημάτων με συλλογικούς τρόπους.

Ιστορία

2016

Η οργάνωση ιδρύθηκε το 2016 ως ‘Filoxenia International’ από μια ομάδα εθελοντών που είχαν στόχο να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Βόρεια Ελλάδα.

Από το 2016 ως το 2019 υλοποίησε κοινωνικά και στεγαστικά project για πρόσφυγες και κατοίκους της περιοχής, ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση και εστιάζοντας εξίσου σε κοινωνικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά και μακροχρόνια αναπτυξιακά ζητήματα, δουλεύοντας πάντοτε σε ισότιμη βάση μαζί με τους συμμετέχοντες στα project αυτά με στόχο την παραγωγή μακρόπνοων και βιώσιμων λύσεων.

2019

Το 2019, η ομάδα αποφάσισε να αναδιαμορφώσει το πεδίο δράσης της προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των αιτιών που προκαλούν τα αστικά προβλήματα αντί της απλής αντίδρασης στις συνέπειες των προβλημάτων αυτών, μετεξελισσόμενη στην ‘InCommOn – Καινοτόμες Κοινότητες εν δράσει’, η οποία είναι μια οργάνωση που ενδυναμώνει κοινότητες και προάγει την ανάπτυξη δεξιοτήτων από τις ίδιες τις κοινότητες καθώς και την επίλυση προβλημάτων με συλλογικούς τρόπους.

Ενδεικτικά αποτελέσματα

Οι Συνεργάτες και Υποστηρικτές μας

Εταίροι

Υποστηρικτές

Μέντορες

Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες μας για την συμβολή τους

Ετήσια Αναφορά Δράσης 2021

Οικονομική Αναφορά 2021

Ετήσια Αναφορά Δράσης 2020