Οι Πυλώνες μας

Η προσέγγιση της InCommOn στην αντιμετώπιση αστικών ζητημάτων είναι ολιστική, δίνει έμφαση στην κυκλικότητα και βασίζεται στους εξής τρεις πυλώνες:

ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ

Είμαστε κατά οποιασδήποτε μορφής κοινωνικού αποκλεισμού λόγω ηλικίας, φύλου, σεξουαλικότητας, φυλής, θρησκευτικής πίστης, αναπηρίας, κοινωνικής θέσης και οικονομικής κατάστασης. Η εναντίωσή μας στις διακρίσεις δεν είναι μόνο μια αρχή που αντανακλάται στις προσλήψεις μας και στα εσωτερικά πρωτόκολλα εργασίας μας, αλλά προωθούμε ενεργά την ισότητα και την κοινωνική συμπερίληψη στα project που οργανώνουμε για τις κοινότητες, και μαζί με τις κοινότητες, με τις οποίες δουλεύουμε.

ΕΝΕΡΓΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Η αντιμετώπιση των περίπλοκων αστικών κρίσεων δεν εξαρτάται μόνο από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς αλλά απαιτεί ενεργούς πολίτες που θα επιστήσουν την προσοχή μας στα προβλήματα των γειτονιών τους, κινητοποιώντας ανθρώπους και πόρους και οργανώνοντας εκστρατείες ευαισθητοποίησης με στόχο την αλλαγή. Η έλλειψη συμμετοχής στα κοινά επιδεινώνει τα αστικά προβλήματα και για το λόγο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε όλα τα project μας η προώθηση της ενεργού πολιτειότητας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Η παγκόσμια αστική ανάπτυξη έχει οδηγήσει σε υπερσυσσώρευση απορριμμάτων και σε τεράστια μόλυνση, σε έναν ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό πρόωρων θανάτων καθώς και στη φτωχοποίηση, τη σοβαρή κλιματική ανατροπή και τη γενικότερη υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. Στόχος μας είναι η αντιμετώπιση της υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος και η επίτευξη ενός πιο βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος μέσω της προώθησης πιο καθαρών και πράσινων χώρων στις κοινότητες στις οποίες δουλεύουμε.

Έργα

1. Κύκλος – Εργαστήριο Αστικής Βιωσιμότητας και Κυκλικότητας

Tον Μάρτιο του 2019, η InCommOn έθεσε σε λειτουργία αυτό το συμμετοχικό project, με στόχο την ενεργοποίηση των κοινοτήτων και την ενθάρρυνση νέων πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση της αστικής ανάπτυξης με όχημα την κυκλική οικονομία. Ο Κύκλος αποτελεί επίσης και χώρο συνάντησης και συνεργασίας στη γειτονιά για την ανάπτυξη και άλλων project και πρωτοβουλιών, με στόχο την ενεργοποίηση και συμμετοχή της κοινότητας στην συνεκπαίδευση και συνδημιουργία λύσεων σε αστικά ζητήματα και στην προώθηση της οικολογικής ανάπτυξης, ως σημείο αναφοράς συνάντησης και συνεργασίας για τη γειτονιά

Διαβάστε Περισσότερα

2. ΚάΦσιμο

Από τον Μάρτιο του 2019, η InCommOn υλοποιεί ένα κοινοτικό project το οποίο αποσκοπεί στην ανακύκλωση υπολειμμάτων καφέ και την μετατροπή τους σε καθαρή βιοενέργεια με τρόπους που προωθούν την κοινωνική συμπερίληψη και τη δίκαιη οικονομία. Το ΚάΦσιμο έχει οικολογικούς στόχους βασισμένους στην κοινωνική συμπερίληψη και την συμμετοχή της κοινότητας. Απώτερος σκοπός του είναι η προτυποποίηση αυτού του καινοτόμου μοντέλου προκειμένου να μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή και για οποιαδήποτε ροή οργανικών αποβλήτων.

Αποτελεί κομμάτι ενός ευρύτερου πολύ-κυκλικού οικονομικού συστήματος που περιλαμβάνει την ανταλλαγή υπολειμμάτων χρησιμοποιημένου καφέ από καφετερίες της περιοχής με ‘σταραμάκια’ (οργανικά καλαμάκια φτιαγμένα από σιτάρι) τα οποία αντικαθιστούν τα πλαστικά καλαμάκια. Αυτός είναι ένας τρόπος μεγιστοποίησης της συμμετοχής της κοινότητας και της ευαισθητοποίησης τόσο για το ζήτημα της υπερ-παραγωγής οργανικών σκουπιδιών όσο και για το ζήτημα της υπερ-κατανάλωσης πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης.

Διαβάστε Περισσότερα

3. FoodTreasure

Μια περιβαλλοντική πρωτοβουλία υπό το σλόγκαν ‘Να σπαταλάς λίγα – Ν’ απολαμβάνεις πολλά’. Στοχεύει στη μείωση των αποβλήτων που προέρχονται από υπολείμματα τροφίμων, την επανάχρηση με άλλη μορφή των οργανικών αποβλήτων μέσα από τη συνεργασία με δήμους, σχολεία καθώς και με το ευρύτερο κοινό με στόχο τον επαναπροσδιορισμό της αντίληψης και στάση μας απέναντι στην επανάχρηση ‘σκουπιδιών’. Το έργο περιλαμβάνει κοινωνική έρευνα, συμμετοχή του κοινού, προώθηση της πρωτοβουλίας με εκστρατείες και συμμετοχική εκπαίδευση από μια ομάδα εκπαιδευτικών και επιστημόνων. Κεντρική διάσταση του έργου είναι η ανάπτυξη του ‘Αστικού Κελύφους’ – πρόκειται για πρακτική έρευνα πάνω στις δυνατότητες ανάπτυξης τεχνικών κομποστοποίησης που να μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή εύκολα σε μικρά μπαλκόνια και κήπους σε αστικές και περιαστικές περιοχές της Μεσογείου.

Διαβάστε Περισσότερα

4. Venture Κυκλικής Οικονομίας

Έργο που σχεδιάζεται να υλοποιηθεί στον χώρο του Κύκλου – Εργαστήριο Αστικής Βιωσιμότητας και Κυκλικότητας το οποίο θα λειτουργήσει ως φόρουμ για τη συζήτηση και δημοσιοποίηση θεμάτων όπως το κόστος της τροφής, η διαχείριση οργανικών αποβλήτων, η χρήση ορυκτών καυσίμων, η ανάγκη για μια πράσινη οικονομία, η οικονομική βιωσιμότητα επιχειρήσεων που λειτουργούν φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαβάστε Περισσότερα

5. Μικροί και μεγάλοι εν δράσει

Μαθητικοί διαγωνισμοί που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας. Οι διαγωνισμοί αυτοί έλαβαν χώρα για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2019-2020 και στόχος μας είναι να συνεχιστούν.

-Διαγωνισμός ‘Γύρω γύρω όλη…η οικονομία’
Από τους μαθητές ζητείται να υποβάλλουν την περιγραφή ενός σχεδίου Κυκλικής Οικονομίας που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στον χώρο του σχολείου.

-Διαγωνισμός ‘Να σπαταλάς λίγα – Ν’ απολαμβάνεις πολλά’
Προσκαλούμε τους μαθητές να υποβάλλουν μια συλλογική εργασία που να παρουσιάζει την υπάρχουσα κατάσταση σε ό,τι αφορά τα υπολείμματα τροφίμων καθώς και προτάσεις για τη μείωση και επανάχρηση αυτών.

Διαβάστε Περισσότερα

6. Πρόγραμμα στέγασης φιλικό προς το Περιβάλλον: “Filoxenia”

Το 2016-2018, παρασχέθηκε στέγαση με κοινωνικά κριτήρια σε πρόσφυγες και άστεγους στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Το project αυτό υλοποιήθηκε στη βάση ενός συμβιωτικού μοντέλου, που περιελάμβανε συμμετοχικό σχεδιασμό, συμπεριληπτικό τρόπο λήψης αποφάσεων και εφαρμογής ιδεών και σχεδίων, συνδυάζοντας μια φιλική προς το περιβάλλον οπτική με την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα, μέσω της χρήσης συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων και της προώθησης δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε filoxenia.incommon.gr

Διαβάστε Περισσότερα

7. Το Social Hub του Ευόσμου Συμπερίληψη, Περιβάλλον, Δύναμη.

ο 2007 και 2008 η η κοινότητα της Filoxenia λειτούργησε ένα Κοινωνικό Κέντρο στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης με εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες που σχεδιάζονταν και υλοποιούνταν από όλα και για όλα τα μέλη της κοινότητας του κέντρου αυτού.

Διαβάστε Περισσότερα

8. Landscape

Το 2017, η κοινότητα της Filoxenia οργάνωσε και υλοποίησε ημερήσιες δράσεις σε διάφορα σημεία της Βόρειας Ελλάδας προκειμένου να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με το θέμα της μετανάστευσης λόγω οικονομικών, πολιτικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.

Διαβάστε Περισσότερα