Οι Πυλώνες μας

Η προσέγγιση της InCommOn στην αντιμετώπιση αστικών ζητημάτων είναι ολιστική, δίνει έμφαση στην κυκλικότητα και βασίζεται στους εξής τρεις πυλώνες:

ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ

Είμαστε κατά οποιασδήποτε μορφής κοινωνικού αποκλεισμού λόγω ηλικίας, φύλου, σεξουαλικότητας, φυλής, θρησκευτικής πίστης, αναπηρίας, κοινωνικής θέσης και οικονομικής κατάστασης. Η εναντίωσή μας στις διακρίσεις δεν είναι μόνο μια αρχή που αντανακλάται στις προσλήψεις μας και στα εσωτερικά πρωτόκολλα εργασίας μας, αλλά προωθούμε ενεργά την ισότητα και την κοινωνική συμπερίληψη στα project που οργανώνουμε για τις κοινότητες, και μαζί με τις κοινότητες, με τις οποίες δουλεύουμε.

ΕΝΕΡΓΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Η αντιμετώπιση των περίπλοκων αστικών κρίσεων δεν εξαρτάται μόνο από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς αλλά απαιτεί ενεργούς πολίτες που θα επιστήσουν την προσοχή μας στα προβλήματα των γειτονιών τους, κινητοποιώντας ανθρώπους και πόρους και οργανώνοντας εκστρατείες ευαισθητοποίησης με στόχο την αλλαγή. Η έλλειψη συμμετοχής στα κοινά επιδεινώνει τα αστικά προβλήματα και για το λόγο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε όλα τα project μας η προώθηση της ενεργού πολιτειότητας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Η παγκόσμια αστική ανάπτυξη έχει οδηγήσει σε υπερσυσσώρευση απορριμμάτων και σε τεράστια μόλυνση, σε έναν ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό πρόωρων θανάτων καθώς και στη φτωχοποίηση, τη σοβαρή κλιματική ανατροπή και τη γενικότερη υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. Στόχος μας είναι η αντιμετώπιση της υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος και η επίτευξη ενός πιο βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος μέσω της προώθησης πιο καθαρών και πράσινων χώρων στις κοινότητες στις οποίες δουλεύουμε.

Έργα

1. Κύκλος – το Εργαστήριο της InCommOn

Ο Κύκλος, το Εργαστήριο της InCommOn, είναι ο πρώτος χώρος στην Ελλάδα που ανοίγει τον διάλογο για τη σχέση της κυκλικής οικονομίας με την αστική πραγματικότητα και προσπαθεί να δει στην πράξη πώς μια γειτονιά -το κύτταρο μιας πόλης- μπορεί να γίνει “κυκλική”.

Ανακαλύπτουμε πώς μπορούμε να κάνουμε τη γειτονιά μας πράσινη, καθαρή και βιώσιμη και να αντιμετωπίσουμε στη ρίζα τους τις αιτίες και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Αξιοποιώντας στο μέγιστο όλους τους διαθέσιμους πόρους, είτε φυσικούς, είτε υλικούς, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπ’ όψιν τον άνθρωπο, προωθούμε την κυκλική οικονομία, η οποία – σε αντίθεση με το κυρίαρχο γραμμικό μοντέλο του παίρνω-παράγω-καταναλώνω-απορρίπτω – βασίζεται στο σχήμα ενός δυναμικού κύκλου που δεν αφήνει τίποτα και κανέναν εκτός. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκουμε την ελαχιστοποίηση της κατασπατάλησης των πόρων και των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που αυτή συνεπάγεται και αναβαθμίζουμε την καθημερινότητά μας βρίσκοντας δημιουργικές λύσεις σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο (πολίτες, επιχειρήσεις, φορείς).

Διαβάστε Περισσότερα

2. ΚάΦσιμο

Με το έργο κάΦσιμο αλλάζουμε συνήθειες και νοοτροπία γύρω από τη διαχείριση των οργανικών μας απορριμμάτων και βοηθάμε το περιβάλλον, ξεκινώντας από την πρώτη συμμετοχική ανακύκλωση υπολείμματος καφέ στην Ελλάδα.

Στόχος και όραμα του έργου είναι να προετοιμάσει όλες και όλους μας για τη σωστή χρήση των καφέ κάδων στις γειτονιές μας, έτσι ώστε τα οργανικά μας απορρίμματα να μετατρέπονται σε compost και ταυτόχρονα να αποτρέπονται από τη χωματερή, “καθαρίζοντας” παράλληλα τα υπόλοιπα απορρίμματα (όπως οι συσκευασίες) με αποτέλεσμα να μπορούν κι αυτά να ανακυκλωθούν. Την ίδια στιγμή, στοχεύει στην αξιοποίηση του υπολείμματος καφέ που συλλέγεται και μετατρέπεται από απόρριμμα σε πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοενέργειας ζεσταίνοντας μέχρι και δημόσια κτίρια -όπου αυτό είναι εφικτό- ή την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού (λίπασμα). Με τον τρόπο αυτό “κλείνει ο κύκλος του καφέ” σε τοπικό επίπεδο.

Διαβάστε Περισσότερα

3. FoodTreasure

Το FoodTreasure είναι ένα εκπαιδευτικό έργο που εξοικειώνει ολόκληρη τη σχολική κοινότητα με τον τομέα της κυκλικής οικονομίας μέσω μιας καθημερινής ανάγκης όλων μας, της τροφής και της διαχείρισης των υπολειμμάτων της. Στόχος του έργου είναι να κάνει τη μάθηση για θέματα οργανικών απορριμμάτων όχι μόνο διασκεδαστική και διαδραστική, αλλά και διαμορφωτική ως προς την αλλαγή συνηθειών και την υιοθέτηση δια βίου οικολογικών συμπεριφορών.

Διαβάστε Περισσότερα

4. Venture Κυκλικής Οικονομίας

Έργο που σχεδιάζεται να υλοποιηθεί στον χώρο του Κύκλου – Εργαστήριο Αστικής Βιωσιμότητας και Κυκλικότητας το οποίο θα λειτουργήσει ως φόρουμ για τη συζήτηση και δημοσιοποίηση θεμάτων όπως το κόστος της τροφής, η διαχείριση οργανικών αποβλήτων, η χρήση ορυκτών καυσίμων, η ανάγκη για μια πράσινη οικονομία, η οικονομική βιωσιμότητα επιχειρήσεων που λειτουργούν φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαβάστε Περισσότερα

5. Μαθητικοί διαγωνισμοί “Γύρω γύρω…όλη η οικονομία”

Φέρνουμε γύρω γύρω όλη την οικονομία μαζί με τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των ελληνικών σχολείων! Ο εγκεκριμένος από το Υπουργείο Παιδείας μαθητικός διαγωνισμός της InCommOn “Γύρω γύρω όλη…η οικονομία” καλεί τα παιδιά να ταξιδέψουν στις αρχές της κυκλικής οικονομίας και να μοιραστούν τις ιδέες τους για κυκλικότερα σχολεία με πρωτότυπο και μοναδικό τρόπο!

Ο ετήσιος διαγωνισμός-θεσμός πια- “Γύρω γύρω όλη…η οικονομία” φθάνει στα σχολεία όλης της χώρας (Δημοτικά, Γυμνασία, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Εκκλησιαστικά σχολεία Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης)!

Διαβάστε Περισσότερα

6. Πρόγραμμα στέγασης φιλικό προς το Περιβάλλον: “Filoxenia”

Το 2016-2018, παρασχέθηκε στέγαση με κοινωνικά κριτήρια σε πρόσφυγες και άστεγους στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Το project αυτό υλοποιήθηκε στη βάση ενός συμβιωτικού μοντέλου, που περιελάμβανε συμμετοχικό σχεδιασμό, συμπεριληπτικό τρόπο λήψης αποφάσεων και εφαρμογής ιδεών και σχεδίων, συνδυάζοντας μια φιλική προς το περιβάλλον οπτική με την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα, μέσω της χρήσης συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων και της προώθησης δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε filoxenia.incommon.gr

Διαβάστε Περισσότερα

7. Το Social Hub του Ευόσμου Συμπερίληψη, Περιβάλλον, Δύναμη.

ο 2007 και 2008 η η κοινότητα της Filoxenia λειτούργησε ένα Κοινωνικό Κέντρο στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης με εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες που σχεδιάζονταν και υλοποιούνταν από όλα και για όλα τα μέλη της κοινότητας του κέντρου αυτού.

Διαβάστε Περισσότερα

8. Landscape

Το 2017, η κοινότητα της Filoxenia οργάνωσε και υλοποίησε ημερήσιες δράσεις σε διάφορα σημεία της Βόρειας Ελλάδας προκειμένου να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με το θέμα της μετανάστευσης λόγω οικονομικών, πολιτικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.

Διαβάστε Περισσότερα

9. Κλείσε τον Κύκλο της Τροφής

Το έργο “Κλείσε τον κύκλο της Τροφής” είναι ένα έργο ενημέρωσης και ενεργοποίησης της κοινότητας ως προς την ορθή διαχείριση των τροφικών υπολειμμάτων ή αλλιώς των “τροφοσκουπιδιών”. Επιδιώκει να σχεδιάσει από κοινού με τους Δήμους -με αφετηρία τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού- τα εργαλεία για την αποτελεσματική διαχείριση ενός νέου συστήματος ανακύκλωσης, αυτού των οργανικών απορριμμάτων/βιοαποβλήτων μέσα από τους καφέ κάδους στις γειτονιές (υποχρέωση των Δήμων βάσει Νόμου 4819/2021.

Η ενεργός συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών (δήμου, πολιτών και επιχειρήσεων) αποτελεί τη βάση του έργου καθώς φιλοδοξεί να πετύχει τη σταδιακή αλλαγή της στάσης απέναντι στα οργανικά απόβλητα και να διαμορφώσει μια νέα νοοτροπία και συνήθεια, αυτή του διαχωρισμού των απορριμμάτων μας στην πηγή προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίησή τους.

Διαβάστε Περισσότερα

10. Biorural

To BioRural είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που επιδιώκει να υποστηρίξει την εφαρμογή καινοτόμων,  βιώσιμων λύσεων μικρής κλίμακας στις αγροτικές ευρωπαϊκές περιοχές δημιουργώντας ένα πλαίσιο μετάβασης προς μια βιώσιμη, συμπεριληπτική και κυκλική Βιοοικονομία σε όλη την Ευρώπη. Αποβλέπει σε αυτό προωθώντας τη χρήση ανανεώσιμων βιολογικών πόρων, όπως καλλιέργειες, δάση, ψάρια, ζώα και μικροοργανισμοί για την παραγωγή τροφίμων, υλικών και ενέργειας». Πρακτικά στοχεύει να καλύψει το κενό που...

Διαβάστε Περισσότερα

11. COM-Circular Organic Management

Το COM-Circular Organic Management είναι ένα πρόγραμμα ERASMUS+ που στοχεύει να υποστηρίξει την αλλαγή συμπεριφοράς στα σχολεία γύρω από τη διαχείριση της τροφής και των οργανικών απορριμμάτων.

Διαβάστε Περισσότερα

σΤροφή στη γειτονιά

Με το έργο “σΤροφή στη γειτονιά” ερχόμαστε κοντά με κατοίκους, σχολεία, επιχειρήσεις, θεσμικούς φορείς και οργανώσεις Δήμο Παπάγου-Χολαργού για να μάθουμε μαζί και δημιουργικά πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε σωστά τους διαθέσιμους πόρους αντί να τους σπαταλάμε. Για να ζούμε στο δημόσιο και ιδιωτικό μας χώρο μας πιο καθαρά, ποιοτικά και χαρούμενα. Για να κάνουμε σΤροφή σε μια βιώσιμη γειτονιά που θα απολαμβάνουμε ατομικά και συλλογικά.

Διαβάστε Περισσότερα