Έργο που σχεδιάζεται να υλοποιηθεί στον χώρο του Κύκλου – Εργαστήριο Αστικής Βιωσιμότητας και Κυκλικότητας το οποίο θα λειτουργήσει ως φόρουμ για τη συζήτηση και δημοσιοποίηση θεμάτων όπως το κόστος της τροφής, η διαχείριση οργανικών αποβλήτων, η χρήση ορυκτών καυσίμων, η ανάγκη για μια πράσινη οικονομία, η οικονομική βιωσιμότητα επιχειρήσεων που λειτουργούν φιλικά προς το περιβάλλον.